Publications

Title Class Theme Year

Inbraakrisico en de invloed van omgevingskenmerken

Author(s): Stijn Van Daele
V Miscellaneous 2013
see details

Op zoek naar delictconcentraties in tijd en ruimte

Author(s): Stijn Van Daele
Author(s) non-IRCP: Rachid Kerkab
A2 Miscellaneous 2013
see details

The music industry on (the) line? Surviving music piracy in a digital era

Author(s): Jelle Janssens, Stijn Van Daele, Tom Vander Beken
A2 Organised crime and corruption, Miscellaneous 2009
see details

Reading about crime in post-intervention societies: a critical assessment

Author(s): Jelle Janssens
B2 Organised crime and corruption, International and comparative law and criminal justice, Miscellaneous 2009
see details

Proactive policing and the assessment of organised crime

Author(s): Tom Vander Beken
Author(s) non-IRCP: Kristof Verfaillie
A1 Organised crime and corruption, Miscellaneous 2008
see details

Beklagrecht en toezicht op gevangenissen in tijden van nood. Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral

Author(s): Tom Vander Beken
A2 Belgian criminal law and criminal justice, Miscellaneous 2008
see details

The vulnerability of economic markets to crime in 2015

Author(s): Tom Vander Beken
Author(s) non-IRCP: K VERFAILLIE
B2 Organised crime and corruption, Miscellaneous 2008
see details

Interesting times: European criminal markets in 2015

Author(s): Tom Vander Beken
Author(s) non-IRCP: Kristof Verfaillie
A1 Organised crime and corruption, EU Justice and home affairs, Miscellaneous 2008
see details

The vulnerability of economic markets to crime in 2015

Author(s): Tom Vander Beken
C3 Organised crime and corruption, Miscellaneous 2007
see details

Toegang tot data van politie en justitie: nog moeilijker dan het al was?

Author(s): Tom Vander Beken
A2 Belgian criminal law and criminal justice, Miscellaneous 2007
see details

The European waste industry and crime vulnerabilities

Editor(s): Tom Vander Beken
B3 Organised crime and corruption, Miscellaneous 2007
see details

Druggebruik en psychopathologie in gevangenissen: een exploratieve studie tot methodiekontwikkeling

Author(s): Tom Vander Beken
Author(s) non-IRCP: Joke De Wilde, Veerle Soyez, Stijn Vandevelde, Eric Broekaert, Rudy Guillaume, Elke Dumortier, Youri Caels
B1 Drugs, Miscellaneous 2007
see details

Crime opportunities provided by legislation in market sectors: mobile phones, waste disposal, banking, pharmaceuticals

Author(s): Tom Vander Beken, Annelies Balcaen
A2 Miscellaneous 2007
see details

Databank Milieucriminaliteit

Author(s): Tom Vander Beken
Author(s) non-IRCP: Tessa Gombeer, Paul Ponsaers
V Miscellaneous 2006
see details

Bescherming van minderjarige getuigen in zedenzaken: niet ten koste van de rechten van de verdediging

Author(s): Tom Vander Beken
A2 Belgian criminal law and criminal justice, Miscellaneous 2006
see details

(Strafbare) overlast door jongerengroepen in het kader van openbaar vervoer: fenomeen, dadergroep, onveiligheidsbeleving, beleidsevaluatie en - aanbevelingen

Author(s): Gert Vermeulen
Author(s) non-IRCP: Eveline De Wree, Jenneke Christiaens
B1 Belgian criminal law and criminal justice, Miscellaneous 2006
see details

Belgium

Author(s): Gert Vermeulen
V Drugs, Miscellaneous, Belgian criminal law and criminal justice 2005
see details

Beeldvorming en beleid rond georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie: indien niet ernstig, gelieve zich te onthouden

Author(s): Tom Vander Beken
A2 Organised crime and corruption, Miscellaneous 2005
see details

Belgium

Author(s): Gert Vermeulen
Author(s) non-IRCP: Arne Dormaels, Judith Colle
B2 Drugs, Miscellaneous, Belgian criminal law and criminal justice 2004
see details

Artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek en de mogelijkheden van (de)cumulatie van strafrechtelijke verantwoordelijkheid: noot onder Arbitragehof nr. 75/2004, 5 mei 2004

Author(s): Tom Vander Beken
A2 Belgian criminal law and criminal justice, Miscellaneous 2004
see details