Consultancy

Title Principal(s) Theme Period

Chairman Belgian Statistical Data Protection Oversight Committee

consultant(s):
Gert Vermeulen
Miscellaneous 2015 - present
see details

Training over procedureel rechtvaardig gedrag in de relatie politie-burger

consultant(s):
Anjuli Van Damme
2015 - present
see details

Lid van de subgroup van de Artikel 29 Werkgroep m.b.t. Grenzen, Reizen en Wetshandhaving (Member of the subgroup of the Article 29 Working Party on Borders)

consultant(s):
Gert Vermeulen
Council of the European Union EU Justice and home affairs 2014 - present
see details

Lid van diverse raden en commissies ( Faculteitsraad, Doctoraatscommissie, Facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, Commissie Communicatie,....

consultant(s):
Tom Vander Beken
2013 - present
see details

Commissies van de opleiding criminologische wetenschappen ( opleidingscommissie) en rechten ( opleidingscommissie LLM)

consultant(s):
Tom Vander Beken
2013 - present
see details

Ondersteuning en medewerking aan de Postuniversitaire Vormingscycli Criminologie in criminologie en rechten.

consultant(s):
Tom Vander Beken
2013 - present
see details

Lid van de Stuurgroep "4HOBO"

consultant(s):
Sharon Van Audenhove
Obra Miscellaneous 2013 - present
see details

Samenwerking tussen justitie en de hulpverlening: wat werkt?

consultant(s):
Freya Vander Laenen
RechtsdagenConfocus Miscellaneous 2013 - present
see details

Netwerk "Bruggen na(ar) 18", duurzaam samenwerkingsverband van partners die ondersteuning geven aan jongeren en/of jongvolwassenen

consultant(s):
Sharon Van Audenhove
Miscellaneous 2013 - present
see details

Expert contribution to the Manifesto II on European Criminal Policy

consultant(s):
Gert Vermeulen
European Criminal Policy Initiative (ECPI) EU Justice and home affairs, International and comparative law and criminal justice 2013 - present
see details

Samenwerking tussen justitie en de hulpverlening

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Reflectiegroep Criminaliteit en VeiligheidHuis van het Nederlands Miscellaneous 2013 - present
see details

Training over procedureel rechtvaardig gedrag in de relatie politie-burger

consultant(s):
Anjuli Van Damme
Miscellaneous 2013 - present
see details

Secretaris Examencommissie 2de bachelor criminologische wetenschappen en Master in European Criminology and Criminal Justice Systems

consultant(s):
Tom Vander Beken
2013 - present
see details

'Ga direct naar de gevangenis, u ontvangt geen perspectief': suïcidaliteit in detentie

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Suïcidepreventiewerking van de CCG Miscellaneous 2013 - present
see details

Lid Doctoral Schools of Arts, Humanities & Law

consultant(s):
Tom Vander Beken
2012 - present
see details

Member Working Group on Drug Related Crime, EMCDDA

consultant(s):
Brice De Ruyver
EMCDDA Drugs 2011 - present
see details

Member Working Group Mobile Organised Crime

consultant(s):
Brice De Ruyver
Organised crime and corruption 2011 - present
see details

Member Working Group optimalisation Federal police

consultant(s):
Brice De Ruyver
Belgian federal police 2011 - present
see details

Lid Raad van Bestuur Obra vzw

consultant(s):
Freya Vander Laenen
2011 - present
see details

Lid Raad van Advies van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie ( WODC)

consultant(s):
Tom Vander Beken
2011 - present
see details

Lid Adviesraad Kenniscentrum Kinderrechten

consultant(s):
Freya Vander Laenen
2010 - present
see details

Vertegenwoordiger van de Universiteit Gent in de Commissie Wetenschapsbeleid van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid en Innovatie ( VRWI)

consultant(s):
Tom Vander Beken
2010 - present
see details

Procesevaluator ‘Reccer’, CGG Eclips

consultant(s):
Freya Vander Laenen
2010 - present
see details

Lid jury CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige Eindwerk, Centrum voor Politiestudies

consultant(s):
Freya Vander Laenen
2010 - present
see details

Chairman General drug policy cell - National drug coordinator

consultant(s):
Brice De Ruyver
Drugs 2010 - present
see details

Lid werkgroep Politie en Justitie, Beroepsgeheim

consultant(s):
Freya Vander Laenen
VAD Drugs 2010 - present
see details

Lid Vereniging voor Alcohol en Andere Drugproblemen

consultant(s):
Freya Vander Laenen
VAD Drugs 2009 - present
see details

Adviseur SEN, Steunpunt Expertisenetwerken, voor wie mensen ondersteunt met een handicap

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Provincie Oost-Vlaanderen 2009 - present
see details

Vertegenwoordiger van de Onderzoeksraad van de Universiteit Gent in verschillende BOF-TT/ ZAP selectieprocedures in de rechtsfaculteit, faculteit economie en bedrijfskunde, faculteit politieke en sociale wetenschappen en faculteit letteren en wijsbegeerte

consultant(s):
Tom Vander Beken
2009 - present
see details

Lid Begeleidend Comité bij het Kenniscentrum van het Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent vzw

consultant(s):
Freya Vander Laenen
2009 - present
see details