Consultancy

Title Principal(s) Theme Period

Member Working Group on Drug Related Crime, EMCDDA

consultant(s):
Brice De Ruyver
EMCDDA Drugs 2011 - present
see details

Chairman General drug policy cell - National drug coordinator

consultant(s):
Brice De Ruyver
Drugs 2010 - present
see details

Lid werkgroep Politie en Justitie, Beroepsgeheim

consultant(s):
Freya Vander Laenen
VAD Drugs 2010 - present
see details

Lid Vereniging voor Alcohol en Andere Drugproblemen

consultant(s):
Freya Vander Laenen
VAD Drugs 2009 - present
see details

Lid Stuurgroep ‘Reccer’, CGG Eclips, afdeling CAT-preventiehuis

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Drugs 2009 - present
see details

Lid Provinciale Adviesraad Drugbeleid

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Provincie Oost-Vlaanderen Drugs 2009 - present
see details

Ondervoorzitter Provinciale Adviesraad Drugbeleid

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Provincie Oost-Vlaanderen Drugs 2009 - present
see details

Member Advisory Group Onderzoek ‘A Comparative Analysis of research into Illicit drugs in the European Union’, IFT (Institüt für Therapieforschung), Tender JLS:2007/C4/006

consultant(s):
Brice De Ruyver
Drugs 2008 - present
see details

Lid werkgroep Drugtesten

consultant(s):
Freya Vander Laenen
VAD Drugs 2008 - present
see details

Expert at the United Nations Drug Control Programme

consultant(s):
Brice De Ruyver
Drugs 2006 - present
see details

Expert adviser for the Qualitative European Research Network (QED), European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

consultant(s):
Brice De Ruyver
EMCDDA Drugs 2001 - present
see details

President of the association without pursuit of gain 'Drugbeleid 2000'

consultant(s):
Brice De Ruyver
Drugs 1994 - present
see details

Scientific advice to the Permanent Secretariat for Prevention policy (V.S.P.P.)

consultant(s):
Brice De Ruyver
Vast Secretariaat voor Preventiebeleid Drugs 1992 - present
see details

Member Scientific Steering Committee VLASTROV (Vlaams Straathoekwerk Overleg)

consultant(s):
Brice De Ruyver
Drugs 1992 - present
see details

Responsible for the social prevention action ‘Responsible medication use’ opgezet door de Provinciale Commissie ter Voorkoming van Misdadigheid van Oost-Vlaanderen in samenwerking met diverse andere sociale organismen

consultant(s):
Brice De Ruyver
Drugs
see details

Expert, Expertwerkgroep, Masterplan straathoekwerk/Reach Out, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Drugs 2013
see details

EMCDDA meeting on “Methodologies to estimate ‘public expenditure on drug treatment in Europe’”

consultant(s):
Freya Vander Laenen
EMCDDA Drugs 2013
see details

Expert, Workshop on developing guidelines for planning, monitoring and reporting on drug related public expenditure

consultant(s):
Freya Vander Laenen
European Commission (TAIEX) Drugs 2013
see details

Voordracht ‘drugbeleid 2030’

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Drugs 2013
see details

Expert, Expertengroep, Evaluatie LSM-project Drugpreventie in Limburg

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Drugs 2012
see details

Wetenschappelijk advies Project ‘Plug-Inn’

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Drugs 2012
see details

Lid Stuurgroep Indicatorenbevraging 2012, VIGEZ en VAD

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Drugs 2012
see details

Deelname Rondetafelgesprek CAD project "drugpreventie"

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Drugs 2012
see details

Actieve bijdrage aan de Belgische Nationale Rapporten voor Drugs

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Drugs 2012
see details

Vorming ‘beroepsgeheim in een forensische context’, i.h.k.v. vorming ‘Omgaan met beroepsgeheim’

consultant(s):
Freya Vander Laenen
VAD Drugs 2012
see details

Actieve bijdrage aan de Belgische Nationale Rapporten voor Drugs

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Drugs 2011
see details

Report 'Omtrent de juridische, ethische en economische problemen tot het drugsbeleid in België', Vereniging der Geneesheren Oud-Studenten der Universiteit Gent

consultant(s):
Brice De Ruyver
Drugs 2010
see details

Moderator focusgroep Project ‘Drughulpverlening en Personen met een Handicap’

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Drugs 2010
see details

Member Expert meeting on Research on the comparison and policy effectiveness indicators of coherent drug policies

consultant(s):
Brice De Ruyver
Pompidou Group Drugs 2010
see details

Drugpreventie voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Drugs 2009
see details