Consultancy

Title Principal(s) Theme Period

Member Scientific Committee, Ministry of Justice, Belgian Organised Crime Report

consultant(s):
Tom Vander Beken
ministerie van justitie Organised crime and corruption, Belgian criminal law and criminal justice 2001 - present
see details

Voordracht en vorming ‘beroepsgeheim en de patiënt (met een justitieel statuut)’

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Belgian criminal law and criminal justice 2013
see details

Chair External Supervising Committee of the prison of Ghent

consultant(s):
Tom Vander Beken
Belgian criminal law and criminal justice 2005 - 2013
see details

Voordracht ‘De gevangenisbevolking en de situatie in gevangenschap : een penale en maatschappelijke contextualisering’

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Belgian criminal law and criminal justice 2011
see details

Voordracht ‘De gevangenisbevolking en de situatie in gevangenschap: een penale en maatschappelijke contextualisering’

consultant(s):
Freya Vander Laenen
Belgian criminal law and criminal justice 2010
see details

De gedetineerde: profiel, beleving en gevolgen

consultant(s):
Sharon Van Audenhove
Instituut voor Gerechtelijke Opleidinggespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de strafuitvoeringsrechtbanken Belgian criminal law and criminal justice 2010
see details

Member Steering Committee Herstelbemiddeling (Restorative mediation), Ghent

consultant(s):
Tom Vander Beken
Martens Sotteau Belgian criminal law and criminal justice 2003 - 2005
see details

Expert in round table with Canadian delegation on “Policy priorities of the Belgian federal Government on justice, police reform and the drug policy”, Embassy council on Culture and Communication, Canadian Embassy Brussels, Egmont Palace

consultant(s):
Brice De Ruyver
Drugs, Belgian criminal law and criminal justice 2004
see details

Report ‘Justitie einde 21e eeuw’ (Justice at the end of the 21rst century)

consultant(s):
Brice De Ruyver
Belgian criminal law and criminal justice 2002
see details

Member Advisory Board Justice in Movement

consultant(s):
Brice De Ruyver
King Baudouin Foundation Belgian criminal law and criminal justice 2000 - 2001
see details

Report ‘Strafrechtsbedeling, de achillespees van onze rechtsstaat’ (The criminal policy administration: the Achilles tendon of our constitutional state), Alumni-dag

consultant(s):
Brice De Ruyver
Ghent University Belgian criminal law and criminal justice 2000
see details

Wetenschappelijk advies inzake de Coupernicus-hervorming op het vlak van justitie en binnenlandse zaken

consultant(s):
Tom Vander Beken
PriceWaterHouseCoopers Belgian criminal law and criminal justice 2000
see details

Expert Dienst Alternatieve Sancties & Voogdijraad vzw

consultant(s):
Brice De Ruyver
Belgian criminal law and criminal justice 1999
see details

Expert in the Parliamentary Inquiry Committee into the way in which the research in the 'Dutroux-Nihoul en consoorten' was conducted, House of Representatives

consultant(s):
Brice De Ruyver
Belgian criminal law and criminal justice 1996 - 1998
see details

Report 'Justitie in België aan de vooravond van de 21ste eeuw' (Justice in Belgium at the eve of the 21st century), Jonge Balie

consultant(s):
Brice De Ruyver
Belgian criminal law and criminal justice 1997
see details

Report 'International police cooperation', Post Universitaire Cyclus Delva

consultant(s):
Brice De Ruyver
Belgian criminal law and criminal justice 1997
see details

Report 'Justitie in België: recht of krom' (Justice in Belgium: right or crooked)

consultant(s):
Brice De Ruyver
Belgian criminal law and criminal justice 1997
see details

Member Center for the Study of the Application of Community Law in Financial and Criminal matters

consultant(s):
Brice De Ruyver
Belgian criminal law and criminal justice 1991 - 1996
see details

Report 'De strafrechtsbedeling aan de vooravond van de 21e eeuw' (The administration of criminal justice on the eve of the 21st century), openingsconferentie Jonge Balie Oudenaarde

consultant(s):
Brice De Ruyver
Belgian criminal law and criminal justice 1995
see details

Scientific advice to the examining magistrates in the Court of first instance in Gent, regarding conditions for drug addicts, in the framework of conditional release (Voorlopige Hechteniswet)

consultant(s):
Brice De Ruyver
Drugs, Belgian criminal law and criminal justice 1990 - 1993
see details

member working group ‘Criminal Law and Criminal Procedural Law’

consultant(s):
Gert Vermeulen
Belgian criminal law and criminal justice 2005 - 2013
see details

advice concerning data mining and service integrators

consultant(s):
Gert Vermeulen
Belgian State Secretary for Combating Fiscal and Social Fraud (Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Fiscale en Sociale Fraude) Belgian criminal law and criminal justice 2012
see details

advice concerning the Articles 78-79 of the proposal for a Data Protection Regulation

consultant(s):
Gert Vermeulen
Belgian Privacy Commission (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) Belgian criminal law and criminal justice 2012
see details

scientific advice and member steering group - project ‘Kanaalkeuzemodel’ (aimed at more efficiënt and effective use of international police cooperation channels)

consultant(s):
Gert Vermeulen
Belgian federal police Belgian criminal law and criminal justice 2010
see details

Chairman VLIR-VLHORA working group in preparation of a code of conduct for Flemish institutions of higher education in dealing with students’ personal data

consultant(s):
Gert Vermeulen
Belgian criminal law and criminal justice 2008 - 2010
see details

Member of the Flemish Fund for Scientific Research, Candidate Flemish Fund for Scientific research-project submitted for Eveline De Wree, ’Interactions between the young and the judicial authorities’

consultant(s):
Gert Vermeulen
Flemish Fund for Scientific Research Belgian criminal law and criminal justice 2004
see details

Scientific advice, Preliminary draft bill on child pornography

consultant(s):
Gert Vermeulen
Service for Criminal PolicyBelgian Ministry of Justice Belgian criminal law and criminal justice 2003
see details

Member expert group International domestic workers

consultant(s):
Gert Vermeulen
King Baudouin Foundation Belgian criminal law and criminal justice 2003
see details

Drafting and negotiation of the Act of 8 August 2003 concerning serious violations of international humanitarian law

consultant(s):
Gert Vermeulen
Belgian Prime Minister and Minister for Foreign Affairs Belgian criminal law and criminal justice 2003
see details

Scientific advisory group, Risk assessment of juvenile perpetrators of sexually deviant behaviour

consultant(s):
Gert Vermeulen
Belgian Ministry of Justice Belgian criminal law and criminal justice 2002 - 2003
see details