Back to list

Ethics and scientific research in the area of criminal policy and criminology: experiences and challanges (Ethiek en wetenschappelijk onderzoek inzake strafrechtelijk beleid en criminologie: ervaringen en uitdagingen)

Share in your network:
Conference: 
Post-Academic Seminar on Contemporary Philosophy ’Ethics and scientific research’ (Ethiek en wetenschappelijk onderzoek)
Organized by: 
Department Philosophy & Ethics
Ghent University
Location: 
Ghent
Date: 
18/03/2015
Author(s) IRCP: 
Gert Vermeulen